El debate entre clásicos y románticos en la literatura polaca

Ana León Manzanero

Resumen


El presente artículo analiza las diferentes fases del dilatado debate que, en el marco de la literatura polaca, enfrenta a los partidarios del Clasicismo y del Romanticismo en las primeras décadas del siglo XIX. El trabajo incide en la importancia del papel desempeñado por el poeta Adam Mickiewicz en el triunfo y consolidación del movimiento romántico en Polonia. Palabras clave: Literatura polaca; Romanticismo; Adam Mickiewicz

Palabras clave


Literatura; Romanticismo; Literatura polaca; Mickiewicz, Adam, 1798-1855;

Texto completo:

PDF

Referencias


BACHÓRZ, J. y KOWALCZYKOWA, A. (eds.), Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1991.

BOROWY, W., “Dziadów część trzecia a teatr francuski”, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Wydział I, rok XLII (1949), pp. 126-137.

KAWYN, S. (ed.), Walka romantyków z klasykami, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1960.

KLEINER, J., Mickiewicz, t. 2.1, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997.

KOWALCZYKOWA, A. (ed.), Idee programowe romantyków polskich. Antologia, Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 2000.

KRIDL, M., “Adam Mickiewicz (1798-1855)”, American Slavic and East European Review, Vol. 7, No. 4. (Dec., 1948), pp. 340-360.

KRZYśANOWSKI, J. y HERNAS, C. (ed.), Literatura Polska. Przewodnik Encyklopedyczny, t. II, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

LEÓN, A., “Los Antepasados de A. Mickiewicz como respuesta a la cuestión de la independencia de Polonia”, Eslavística Complutense, 4 (2004), pp. 33-49.

LUKOWSKI, J. y ZAWADZKI, H., Historia de Polonia, Madrid, Cambridge University Press, 2002.

MICKIEWICZ, A., “O krytykach i recezentach warszawskich”, en Dzieła. Wydanie Jubileuszowe pod red. J. KrzyŜanowskiego, t. V, Warszawa, Czytelnik, 1955, pp. 255-274.

MICKIEWICZ, A., Dziady, en Dzieła. Wydanie Jubileuszowe pod red. J. KrzyŜanowskiego, t. III: Utwory dramatyczne (opracował S. Pigoń), Warszawa, Czytelnik, 1955.

MICKIEWICZ, A., “Przedmowa do Dziadów cz. III”, en Dzieła. Wydanie Jubileuszowe pod red. J. KrzyŜanowskiego, t. V, Pisma prozą cz. I, Warszawa, Czytelnik, 1955, pp. 123-124.

MICKIEWICZ, A., Poezje, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2002.

MOŚCICKI, H., Wilno i Warszawa w „Dziadach” Mickiewicza. Tło historyczne trzeciej części „Dziadów”, Warszawa, Rytm, 1999. PRESA, F., “Literatura polaca. El Romanticismo”, en Idem (coord.), Historia de las literaturas eslavas, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 685-750.

PRZYBYLSKI, R., Słowo i milczenie bohatera polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa, Wydawnictwo IBL, 1993.

RYMKIEWICZ, J. et alii, Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, 2001.

SIWICKA, D., Romantyzm 1822-1863, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

SKUCZYŃSKI, J., “Jak opiewać współczesne wypadki?”, en J. Ciechowicz y Z. Majchrowski (eds.), Dramat polski. Interpretacje. Część 1: Od wieku XVI do Młodej Polski, Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2001, pp. 164-177.

SUDOLSKI, Z. (ed.), Korespondencja Filomatów. Wybór, Wrocław-WarszawaKraków, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, 1999.

WITKOWSKA, A., Literatura romantyzmu, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.18002/ehf.v0i29.2816

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.
Copyright (c) 2007 Ana León Manzanero

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Estudios Humanísticos. Filología

Contacto: estudioshumanisticosfilologia@unileon.es

Soporte técnico: journals@unileon.es

Diseño de portada: María Sonsoles Ortiz de Urbina

I.S.S.N. 0213-1382 (Ed. impresa)
e-I.S.S.N 2444-023X

Editada por el Área de Publicaciones de la Universidad de León