Heusch, C. (2010). La comida, ¿tema integral de "La Celestina"?. Estudios Humanísticos. Filología, (32), 65–79. https://doi.org/10.18002/ehf.v0i32.2872