Rodríguez Monterrubio, Óscar, Asociación Científico–Cultural Zamora Protohistórica, España