Valdiglesias, Vanessa, Asociación de Mulheres Investigadoras e Tecnólogas en Galicia (AMIT-GAL), España