[1]
J. Cihounkova, A. Skotáková, and J. Kohoutková, “Security concerns of people using wheelchair”, Rev. artes marciales asiát., vol. 11, no. 2s, pp. 136–137, Sep. 2016.