Tumijan, Wahidah, Universiti Teknologi MARA, Malaysia