Filgueira Vizoso, Almudena, Universidade da Coruña, España