Carreiro Otero, María, Universidade da Coruña, España