An Overview of Polish Martial Arts

Authors

  • Wojciech J. Cynarski Rzeszow University

DOI:

https://doi.org/10.18002/rama.v3i3.373

Keywords:

Martial arts, Europe, Poland

Abstract

The purpose of this study is to explain the revival of Polish martial arts from the perspectives of cultural sociology, the sciences of physical culture, and the humanistic theory of martial arts. The Polish Martial Arts (Polskie Sztuki Walki) are a subject still requiring serious scientific examination, even in Poland. There are few works concerning the history of Polish weapons, and most only describe techniques for wielding specific types of edged weapons. Nevertheless, there is a large group of enthusiasts trying to restore and cultivate the old Polish tradition, a tradition with heavy emphasis on the art of fencing. The author knows many of the people and facts presented here, from personal observation and from direct participation in these arts. As a disciple of the late Master Yoshio Sugino (10th-dan Kobudo Katori Shinto-ryu), he fought against the Polish saber champion, and he has taken part in joint exhibitions of Polish and Japanese fencing.

Downloads

Download data is not yet available.

Métricas alternativas

References

Borysiuk, Z. (2005). Historyczne przeobrazenia szabli jako broni szermierczej (Transformaciones históricas del sable como un arma de esgrima). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 5: 9-15.

Bulica, P. (2003). Katana przeciwko mieczowi europejskiemu czyli opowiesc o starciu samuraja z krzyzowcem (La katana contra la espada europea, i.e. Una historia sobre el enfrentamiento de un samurái y un cruzado). Budojo, 3: 58-59.

Cieszynski, D. (2006). (Za)mieszane sztuki walki (Intraducible debido al juego de palabras del título). Sztuki Walki (Artes Marciales), 1: 10-11.

Cynarski, S. (1996). Dzieje rodu Lanckoronskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku (La historia de la Familia Lanckoronski de Brzez entre los s. XIV y XVIII). Warsaw– Cracow: Polish Scientific Publishers.

Cynarski, W. (1993). Szabla husarska – Miecz japonski (Sable húsar – Espada japonesa). Magazyn Ilustrowany Sztuk i Sportów Walki “Wojownik” (Illustrated Magazine of Martial Arts and Combat Sports “Warrior”), Warsaw, 1: 37.

Cynarski, W. (1999). Dziedzictwo kultury wojowników. Zalozenia filozoficzne i funkcje pedagogiczne dalekowschodnich sztuk walki (La herencia de la cultura de los guerreros. Asunciones filosóficas y funciones pedagógicas de las artes marciales del lejano oriente). Roczniki Naukowe AWF w Warszawie (Scientific Yearbooks of the University of Physical Education in Warsaw), 38: 55-76.

Cynarski, W. (2000). Sztuki walki budo w kulturze Zachodu (Artes marciales Budo en la cultura de Occidente). Rzeszów: Wyd. WSP (Publishing House of Pedagogical University).

Cynarski, W. (2002-2003). Prolegomena biografistyki wybitnych postaci sztuk walki. Materialy do slownika biograficznego teorii sztuk walki (Prolegómeno a los escritos biográficos de figuras sobresalientes de las artes marciales. Materiales para un diccionario biográfico de la teoría de las artes marciales). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 3: 249-256.

Cynarski, W. (2003). Globalizacja a spotkanie kultur (Globalización y el encuentro de culturas). Rzeszów: Rzeszów University Press.

Cynarski, W. (2004a). Teoria i praktyka dalekowschodnich sztuk walki w perspektywie europejskiej (Teoría y práctica de las artes marciales del lejano oriente bajo la perspectiva europea). Rzeszów: Rzeszów University Press.

Cynarski, W. (2004b). O sztuce szermierki. Uwagi o szermierce klasycznej (Sobre el arte de la esgrima. Observaciones sobre la esgrima clásica). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 4: 29-42.

Cynarski, W. (2006a). Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby cwiczace (Recepción e internalización del ethos de las artes marciales del lejano oriente por los practicantes). Rzeszów: Rzeszów University Press.

Cynarski, W. (2006b). Narodowe tradycje sportowe a glokalizacja. Interpretacja socjologiczna (Tradiciones deportivas nacionales y globalización. Interpretación sociológica). En A. Andrusiewicz (Ed.), Polska i jej wschodni sasiedzi. Studia wschodnioznawcze (Polonia y sus vecinos del este, estudios sobre el Este), vol. 7 (pp. 114-122). Rzeszów: Rzeszów University Press.

Cynarski, W., & Obodynski, K. (2004a). Ethos of martial arts in the movie at the beginning of the 21st century. En J. Kosiewicz y K. Obodynski (Eds.), Sports Involvement in Changing Europe (pp. 136-152). Rzeszów: PTNKF (Podkarpacie Scientific Association of Physical Culture).

Cynarski, W., & Obodynski, K. (2004b). “Drogi turystyczne” srodowiska sztuk walki w Europie – Szkic socjologiczno-kulturowy (“Caminos turísticos” del entorno de las artes marciales en Europa – bosquejo sociológico-cultural). En M. Kazimierczak (Ed.), Turystyka w humanistycznej perspektywie (Turismo bajo la perspectiva humanística) (pp. 295-302). Poznan: University of Physical Education.

Cynarski, W., & Obodynski, K. (2005). Slavic soul and philosophy of martial arts. International Journal of Eastern Sports & Physical Education, 3 (1): 247-257.

Cynarski, W., Sieber, L., & Litwiniuk, A. (2005). Perception, understanding and adaptation of Asian martial arts in the West: a sociological analysis. Archives of Budo, 1: 13-18. (www.archbudo.com)

Czajkowski, Z. (2002). Rozwój i przemiany w szermierce od przelomu XIX i XX wieku do konca XX stulecia oraz próby spojrzenia w przyszlosc (Desarrollo y cambios en la esgrima durante las últimas décadas del s. XIX hasta finales del s. XX, y un intento de predecir el futuro). Czlowiek i Ruch/Human Movement, 1: 31-41.

Czajkowski, Z. (2005), Understanding fencing. The unity of theory and practice. Staten Island, NY: SKA Swordplay Books.

Czajkowski, Z. (2007). Fencing in ancient Poland (en polaco). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 7: 55-64.

Davies, N. (1992). Boze Igrzysko. Historia Polski (El campo de recreo de Dios. Historia de Polonia). Cracow: Znak (Símbolo). [Edición inglesa: Columbia University Press, New York.]

Dryszel, A. (16 de Julio de 2001). Wiktoria w naszych rekach (La victoria en nuestras manos). Przeglad (Revisión), 29: 70-71.

Dudek, D. (1996). Dzialalnosc Druzyn Bartoszowych na polu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w latach 1908-1914 na terenie Galicji (Actividad de la Hermandad Bartosz en el área de la educación física y del entrenamiento militar en los años 1908-1914 en el área de Galicia). En Dzialalnosc Towarzystwa Gimnasty-cznego “Sokól” (Actividad de la Asociación Gimnástica “Sokól”), Rzeszów: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej (Asociación Científica Polaca de Cultura Física).

Kowalski, M. (25 de septiembre de 2006). Rycerskie zmagania w Debnie o zloty warkocz Tarlówny (Combate caballeresco en Debno por la trenza dorada de Tarlówna). Dziennik Polski (Revista Polaca), 224: 6.

Luczak, M. (2002). Szermierka w Polsce w latach 1945-1989 (Esgrima en Polonia en los años 1945-1989). Monografie no. 348. Poznan: University of Physical Education.

Maliszewski, M. (1996). Spiritual dimensions of the martial arts. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle.

Nadolski, A. (1974). Polska bron – bron biala (El arma polaca – armamento frío). Wroclaw: Wydawnictwo Ossolinskich (Ossolinskis’ Publishing House).

Nitobe, I. (1904). Bushido – dusza Japonii (Bushido – el alma de Japón). Lvov.

Rada Naczelna Druzyn Bartoszowych, (1913). Regulamin cwiczen kosa (Normas para los ejercicios con la guadaña). Lvov: Rada Naczelna Druzyn Bartoszowych.

Sawicki, Z. (1990). Michala Starzewskiego traktat “O szermierstwie” w tlumaczeniu i interpretacji Zbigniewa Sawickiego. Podrecznik tylko dla kadry Signum Polonicum (El tratado de Michal Starzewski “Sobre la esgrima” según la traducción e interpretación de Zbigniew Sawicki). Manual para el equipo Signum Polonicum. Zawiercie: Signum Polonicum.

Sawicki, Z. (1992). Sredniowiecze – Inne spojrzenie (Edad Media – Una mirada diferente). Wspólnota polska – Tradycja, Ogólnopolskie Czasopismo Polskich Sztuk Walki (Comunidad polaca – tradición, una revista nacional polaca de artes marciales polacas), 1: 4-5.

Sawicki, Z. (2005), Bractwa rycerskie (Hermandades de caballería). http://www.1lo.suwalki.pl/bractwa/index.php

Sawicki, Z. (2006). Signum Polonicum: Polska sztuka walki – wprowadzenie do systemu cz. I (Signum Polonicum: las artes marciales polacas – introducción al sistema, parte I). Sztuki Walki (Martial Arts), 1: 12-13.

Sawicki, Z. (2007). Signum Polonicum: Polska sztuka walki – Wprowadzenie do systemu cz. II (Signum Polonicum: las artes marciales polacas – introducción al sistema, parte II). Sztuki Walki (Martial Arts), 1: 28-29.

Sienkiewicz, H. (1991). With fire and sword. (Ogniem i mieczem). W.S. Kuniczak, Trans. N.Y.: Hippocrene Books.

Sikorski, W. (1911). Regulamin musztry (Regulación de la instrucción). Lvov: Zwiazek Strzelecki.

Sobon, K. (2006). Powstanie i dzialalnosc Druzyn Bartoszowych w zaborze austriackim w latach 1907-1918 (Establecimiento de la Hermandad Bartosz y sus actividades bajo la dominación austríaca). Tesis de Licenciatura bajo la dirección de S. Zaborniak. Krosno: PWSZ (State Higher Vocational School).

Stopa, M. (15 de noviembre de 1999). Z Wojciechem Zablockim – Wybitnym szablista, Wojciech Cynarski walczyl... samurajskim mieczem (Frente a Wojciech Zablocki – El sobresaliente esgrimista, Wojciech Cynarski combatió con una... espada samurái). Super Nowosci, 256: 21.

Szajna, G. (2007). Polish fencing bibliography in 19th and 20th century (en polaco). Ido – Ruch dla Kultury / Movement for Culture, 7: 65-75.

Szymankiewicz, J. (2003). Szabla polska i miecz japonski (El sable polaco y la espada japonesa). Budojo, 1: 38-43.

Tkaczuk, W., & Popowicz, A. (2002). “Sobor” – Ukrainskaja sistema borby, fiziczesko i moralnogo wospitania molodiezy. En A. Dabrowski, T. Jasinski y R. M. Kalina (Eds.), Sporty walki w edukacji dzieci i mlodziezy – Perspektywa metodyczna (Los deportes de combate en la educación de los niños y la juventud – perspectiva metodológica) (pp. 37-42). Plock: SWPW (Higher School of Pawel Wlodkowic).

Tokarski, S. (2003). Sztuki walki w perspektywie dialogu kultur – Zaproszenie do dyskusji (Las artes marciales en la perspectiva del diálogo de culturas – invitación al debate). Roczniki Naukowe AWF (Anuario científico de la Universidad de Educación Física), Warsaw, 42: 181-196.

Urbanowicz, D. (27 de febrero de 2004). Fechmistrz i hetman (Espadachines y hetman). Magazyn Sportowy (Sports Magazine), p. 15.

Walczak, B. (2003). Polskie Sztuki Walki? (¿Artes marciales polacas?). http://arma.lh.pl./artykuly/Zablocki.htm

Woj, T. (2005). Zwyciestwo pod Grunwaldem (Victoria cerca de Grunwald). Gazeta Wyborcza, 165: 6. See http://www.gazeta.pl.

Zablocki, W. (1989). Ciecia prawdziwa szabla (Cortes con un sable real). Warsaw: Sport i Turystyka.

Zablocki, W. (2000). Polskie sztuki walki. Miecz obureczy i szabla husarska (Artes marciales polacas. Espada a dos manos y sable húsar). Rocznik Naukowy Ido – Ruch dla Kultury (Scientific Year’s Issue “Ido – Movement for Culture), 1: 114-115.

Zablocki, W. (2001). Polskie sztuki walki – Miecz obureczny i szabla husarska (Artes marciales polacas. Espada a dos manos y sable húsar). Podkowa Lesna: Wydawnictwo AULA.

Zablocki, W. (2003). Szabla Zablockiego (El sable de Zablocki). Budojo, 3: 74-77.

Zablocki, W. (2007). Entrevista directa por el autor, Warsaw, 4 de abril.

Zygulski, Z. jun. (1975). Bron w dawnej Polsce (Armas en la antigua Polonia). Warsaw: Polish Scientific Publishers.

Published

2012-07-19

How to Cite

Cynarski, W. J. (2012). An Overview of Polish Martial Arts. Revista de Artes Marciales Asiáticas, 3(3), 8–25. https://doi.org/10.18002/rama.v3i3.373

Issue

Section

Articles