Blomqvist Mickelsson, Tony, Södertörn University, Sweden